به گزارش سرویس ورزشی برنا، طاهره طاهریان در نشست روسای ورزش بانوان استان های سراسرکشور اظهار داشت: وجود دکتر گودرزی،‌ملاوردی معاون رئیس جمهور در بخش زنان و خانواده و هم چنین شهریان در فضای ورزش فرصتی است که باید نهایت استفاده را از آن برد.

وی با تاکید به این که قصد ما تنها مشورت دادن و حمایت کردن است افزود: برای همکاری آمده ایم تا گروه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با قدرت بیشتر به راه خود ادامه دهد.

طاهریان اظهار داشت: انقلاب اسلامی سرآغاز واگذاری مسئولیت بیشتر به زنان بود. اتفاقاتی که پس از آن در ورزش کشور افتاد به کمک اقدامات مسوولان ورزش بانوان استان ها انجام و منجر به تغییراتی شد که شاهد آن هستیم.

مشاور معاون رئیس جمهور در امور ورزش دختران و زنان باور ایجاد شده نسبت به ورزش زنان را دستاوردی مهم خواند و گفت: امروز مشکلات فرهنگی گریبان گیر ورزش بانوان تقریباً حل شده و نگاه ها نسبت به آن تغییر کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که امروز خواسته و نیاز ما چیز دیگری است خاطرنشان کرد: در حال حاضر تغییر ساختار تشکیلاتی مهم ترین چالش پیش روی ما است که باید به آن رسیدگی شود.

طاهریان بحث دیگر را به کارگیری نیروی زنان در بدنه ورزش کشور عنوان کرد و گفت: ما باید زمینه هایی فراهم کنیم تا زنان تحصیل کرده ورزشی به کار گرفته شوند.

مشاور معاون رئیس جمهور در امور ورزش دختران و زنان به فعال تر شدن بخش خصوصی در حوزه ورزش بانوان تاکید و اظهار کرد: بخش خصوصی باید به کمک تک تک شما عزیزان بیاید و فعال تر شود.

وی موضوع دیگر را بحث رویکرد باشگاه ها نسبت به زنان دانست و افزود: متاسفانه حضور زنان در باشگاه ها کمرنگ است. هیات مدیره باشگاه ها را برای عضویت بانوان در آن موظف کنید تازنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریتی حضور پررنگ داشته باشند.

طاهریان در پایان گفت: همه ما وظیفه داریم تا به شهریان و همکارانش در وزارت ورزش و جوانان کمک و زمینه پیشرفت این بخش را فراهم کنیم.