به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، در حکم محمود گودرزی به گرشاسبی آمده است:

نظر به سوابق و تجربه توام با توانمندی جنابعالی، به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت به شماره 70450/ت 464 ه مورخ 15/10/70 به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیسیون اصلی موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مزبور منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همکاری سایر اعضاء در انجام تکالیف مقرر در آیین نامه موفق و موید باشید.