به گزارش سرویس ورزشی برنا، معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این نکته که در هر مرحله از برنامه های توسعه کشور برخی امتیازات از ورزش گرفته می شود،‌ گفت: باید تلاش کنیم تا موضوعاتی که مربوط به ورزش بانوان است را در برنامه ششم توسعه کشوربگنجانیم و بتوانیم به نوعی احقاق حق کنیم.

رباب شهریان در خصوص این برنامه اظهار داشت: برنامه ششم در وزارت ورزش و جوانان توسط دکتر مناف هاشمی به صورت جدی پیگیری می شود و جلسات آن به صورت مستمر تشکیل می شود.

وی افزود: اعتقاد من بر این است در برنامه ششم امتیازاتی از ورزش کشور گرفته شده که در برنامه های قبلی وجود داشته است و باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا موضوعاتی که مربوط به ورزش بانوان است را در برنامه ششم توسعه کشوربگنجانیم و بتوانیم به نوعی احقاق حق کنیم.

شهریان با تاکید بر اینکه ورزش عمومی و سلامت محوری باید در برنامه ششم دیده شود،‌ خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که ورزش محور سلامتی و شاخص توسعه یافتگی کشورها است و به این خاطر که کشور ما دچار مشکلات متعدد سلامتی نظیر افزایش وزن و پوکی استخوان و کم تحرکی است لذا باید در قانون های جدید نقش سلامتی به وسیله ورزش به خصوص ورزش همگانی دیده شود.