به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش وجوانان در این نشست که پیش از ظهر امروز برگزار شد، مازیار ناظمی گفت: هدف از تشکیل این نشست، طراحی وارائه یک ساختار مناسب به همراه شرح وظایف لازم برای روابط عمومی های فدراسیون های ورزشی است که این مهم با نظر کارشناسی اعضاء کارگروه روابط عمومی فدراسیون ها انجام می شود.
 
رییس مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت ورزش و جوانان افزود:همچنین در نظر داریم آیین نامه رسانه ای به عنوان راهنمای استاندارد ارتباط با رسانه ها با کمک همین کارگروه تهیه کنیم وظرف یک ماه دیگر در اختیار فدراسیونهای ورزشی قرار دهیم.