به گزارش سرویس ورزشی برنا، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، در سه نامه جداگانه به دبیران مجامع فدراسیون های تیراندازی، انجمن های ورزشی و تنیس از آن ها خواست تا مقدمات برگزاری مجامع انتخابی را فراهم کنند. 

دکتر سید نصرالله سجادی با ارسال سه نامه جداگانه به احمد رضا هامونی حقیقت، دبیر مجمع فدراسیون تیراندازی، دلداده مهربان، دبیر مجمع فدراسیون انجمن های ورزشی و شاهرخ کشاورز، دبیر مجمع فدراسیون تنیس از آن ها خواست ضمن هماهنگی با دفتر امور مجامع فدراسیون های ورزشی اقدامات لازم را برای برگزاری مجامع انتخاباتی این سه فدراسیون فراهم کنند.

گفتنی است در این سه نامه تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی شنبه 17 آبان ماه، مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس دوشنبه 19 آبان ماه و تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی دوشنبه 26 آبان ماه جاری ذکر شده است.

ضمنا هر سه مجمع انتخاباتی راس ساعت 10 صبح تاریخ های مذکور و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.