به گزارش سرویس ورزشی برنا، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان از امضای تفاهم نامه میان این معاونت با مسئولان سازمان نظام وظیفه عمومی" ناجا " خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی و ایجاد تمرکز در پاسخگویی به تمامی درخواست های مشمولین ورزشکار صورت گرفت.

دکتر سجادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان به نشست های تخصصی که در این خصوص با حضور رییس سازمان وظیفه عمومی" ناجا "سرتپ دوم پاسدار سید حمید صدرالسادات برگزار شده اشاره کرد و افزود: در نهایت این جلسات منجر به تدوین تفاهم نامه ای در 8 بند شد.

معاون وزیر در خصوص مواردی که در این تفاهم نامه درج شده است، اظهار داشت : به کار گیری یا ثبت قرار داد با مشمولان ورزشکار (درهمه سطوح و رشته ها ) طبق ماده 62 قانون بدون اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ممنوع می باشد.

وی گفت: به این ترتیب براساس مفاد این تفاهمنامه کلیه فدراسیون ها و هیات های ورزشی باید پیش از ثبت هر گونه قرار داد با ورزشکاران، برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی آن ها را از سازمان وظیفه عمومی استعلام نمایند.

معاون وزیر ورزش‌وجوانان با بیان اینکه براساس توافق صورت گرفته به کارگیری مشمولان غایب، در هر یک از باشگاهها و هیاتهای ورزشی ممنوع است، افزود: مسئولیت اجرای ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبعات آن بر عهده فدراسیون ها، هیات ها و باشگاه های ورزشی است.

وی ادامه داد: استعلام اصالت کارت های پایان خدمت و معافیت های صادره از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10 ) فقط یکبار ضروری بوده و هیات های ورزشی استان پاسخ استعلام را در پرونده افراد درج می نمایند.

دکتر سجادی همچنین گفت: فدراسیون های ورزشی موظف هستند ساز و کاری در خصوص وضعیت خدمتی ورزشکاران فراهم کنند که حداکثر یک ماه تا قبل از شروع هر فصل مسابقات و نقل و انتقالات بازیکنان نسبت به دریافت مجوز فعالیت ورزشی اقدام نمایند.

گفتنی است متن تفاهم نامه میان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام وظیفه به شرح ذیل است:

1-به کار گیری یا ثبت قرار داد با مشمولان ورزشکار ( در همه سطوح و رشته ها ) طبق ماده 62 قانون بدون اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ممنوع می باشد که مراتب توسط وزارت ورزش و جوانان به اطلاع فدراسیون ها ، هیات ها و باشگاه های ورزشی خواهد رسید.

2-کلیه فدراسیون ها و هیات های ورزشی می‌بایست قبل از ثبت هر گونه قرار داد با ورزشکاران برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی آنها را از سازمان وظیفه عمومی استعلام نمایند.

3-به کارگیری مشمولان ورزشکار غایب، در هر یک از باشگاه ها و هیات های ورزشی ممنوع بوده و مسئولیت اجرای ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبعات آن بر عهده فدراسیون ها، هیات ها و باشگاه های ورزشی می باشد.

4-وزارت ورزش وجوانان پیرامون لغو مجوز خروج از کشور ورزشکاران، پس از برگشت از ماموریت بلافاصله به سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام نمایند.

5-استعلام اصالت کارت های پایان خدمت و معافیت های صادره از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) فقط یک بار ضروری بوده و هیات ورزشی استان پاسخ استعلام را در پرونده فرد درج می نماید.

6-با توجه به کثرت بازیکنان رشته های مختلف به ویژه در رشته فوتبال همچنین محدودیت زمانی، هیات های ورزشی می توانند از مورخه 1/ 8/ 93 بر اساس فرایند تعریف شده سازمان وظیفه عمومی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک ناجا (پلیس + 10 ) مجوز فعالیت ورزشی دریافت نمایند.

7-فدراسیون های ورزشی موظف هستند ساز و کاری در خصوص وضعیت خدمتی ورزشکاران را فراهم کنند که حداکثر یک ماه تا قبل از شروع هر فصل مسابقات و نقل و انتقالات بازیکنان نسبت به دریافت مجوز فعالیت ورزشی اقدام کنند.

8-سازمان وظیفه عمومی برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی به کلیه استعلام ها و درخواست های هیات های ورزشی مبنی بر صدور مجوز فعالیت ورزشی را برابر روشی که ابلاغ شده صادر نماید.