به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، دکتر رامین احمدی طباطبایی مدیر کل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در نشستی با دبیران 9 فدراسیون ورزشی و رییس فدراسیون ورزش دانش آموزی به منظور اجرایی نمودن تفاهم نامه فی ما بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بخش استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مدیرکل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در این نشست راهکارهای اجرایی و نحوه تعامل و همکاری بین فدراسیون های ورزشی و فدراسیون ورزش مدارس در راستای احیا و برگزاری مسابقات آموزشگاه ها با هدف استعدادیابی و پشتوانه سازی تیم های پایه و تدوین برنامه مسابقات در تقویم عملیاتی سالیانه فدراسیون های ورزشی را تبیین نمودند.

مقرر گردید فدراسیون های ورزشی طرح درس آموزشی رشته های ورزشی و همچنین رده های سنی مورد توافق با آموزش و پرورش را اعلام نمایند تا نسبت به برگزاری مسابقات حداقل در یک رده سنی پایه به صورت مشترک در سال 94 اقدام گردد.

در این راستا دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به نمایندگی از معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای از فعالیت های عملیاتی فدراسیون های ورزشی در بخش استعدادیابی، طبق تقویم سال 94 حمایت می نماید.