به گزارش خبرنگار ورزشی برنا، مجمع عمومی سالانه فدراسیون والیبال ساعت 9 صبح امروز در محل فدراسیون با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود مقدس کشورمان آغاز شد.

مجمع با سخنرانی محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال درباره عملکرد دو سال اخیر تیم ملی بزرگسالان آغاز شد و با ارائه گزارش مالی سالانه فدراسیون توسط خزانه دار ادامه یافت.در این مجمع معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند.

دکتر سجادی پس از ارائه گزارش خزانه دار با تاکید بر اینکه مجامع فدراسیون ها باید در 2 ماه آخر سال برگزار شود تا گزارش فدراسیون ها تمام و کمال باشد صحبت خود را ادامه داد.

وی افزود: گزارشی که از خزانه دار راجع به بدهی ها، دارایی ها و موجودی فعلی فدراسیون به دست من رسیده نقص هایی دارد.این گزارش شماره یادداشت ندارد و بیشتر شبیه به یک گزارش مالی است تا یک تراز نامه برای ارائه در مجمع فدراسیون.

خزانه دار فدراسیون نیز در پاسخ گفت: گزارشی که تنظیم شده بود 50 صفحه ای بود؛ قصد داشتم گزارش خود را کامل ارائه دهم ولی به علت کمبود زمان خلاصه ای از گزارش خود را در مجمع ارائه و مطمئنا دارای کاستی هایی نیز بود و بابت این قضیه عذرخواهی می کنم.