به گزارش سرویس ورزشی برنا، دکتر محمود گودرزی در این احکام، نواب نوری را به عنوان دبیر، محمد رفیع رفیع نیا را به عنوان نائب رئیس و احمدرضا هامونی حقیقت را به عنوان خبره ورزشی فدراسیون تیراندازی منصوب کرد.

وزیر ورزش و جوانان هم چنین احکام سید مصطفی کریمی را به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان و حمیدرضا بخارائی را به سمت دبیری فدراسیون هاکی امضا کرد.