احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اعتقاد دارد که کمبود بودجه وزارت ورزش و جوانان سبب می شود برخی از مسائل تحت الشعاع قرار بگیرد.

سالک در این باره به خبرنگار برنا گفت: در ورزش نکات بسیار مثبتی دیده شد. نکته اول حضور جانبازان و معلولان بود که می درخشیدند و نکته دوم افتخارات بسیاری است که وزارت ورزش و جوانان در زمینه پاراالمپیک، کشتی و سایر زمینه ها به دست آورده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم در کنار این نکات به مباحث فرهنگی تاکید شود، زیرا پیوست فرهنگی و ورزش کار بسیار مهمی است که در غیر این صورت خسارات زیادی را وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به کمبود بودجه در وزارت ورزش گفت: کمبود بودجه در این وزارتخانه مسایل زیادی را تحت الشعاع قرار داده به ویژه اینکه 23 میلیون جوان داریم و نباید احیای این جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گیرد.