به گزارش سرویس ورزشی برنا،دکتر عبدالحمید احمدی در دیدار با رئیس فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورش اندام ضمن ابراز خرسندی از حضور رافائل در ایران بیان داشت: این رشته در کشور ما علاقه مندان بسیاری دارد و باشگاه های بسیاری دراین زمینه فعال هستند.
وی با بیان این که شعارما در وزارتخانه توسعه ورزش پاک به همراه آموزش وعلم است، گفت: رویکرد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور نیز رویکردی سلامت محور و اخلاقی است.
دکتر احمدی افزود: امیدواریم با همین رویکرد سلامت محور همه مردم در باشگاه های ورزشی فعالیت کنند و همه به صورت یکسان از منافع ورزش برخوردار شوند.
معاون فرهنگی،آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این نکته که در همه ورزش ها بحث استفاده از مواد نیروزا نگران کننده است، گفت: این عمل با رویکرد ورزش منافات دارد. کمک های فدراسیون جهانی دراین بین می تواند بسیار ثمربخش باشد و ما را برای دستیابی به ورزش پاک یاری رساند.
در ادامه رافائل رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی با بیان این که حضور در ایران افتخار بزرگی برای وی است، اظهار داشت: من به کشورهای زیادی سفر کرده اما علاقه مردم ایران به ورزش مثال زدنی است.
وی ادامه داد: ما مسئولیت سنگینی در فدراسیون جهانی داریم و باید دختران و پسران زیادی را برای روی آوری به ورزش پاک هدایت کنیم. مسیر خوبی تا کنون پیش گرفته ایم و برنامه های بسیاری در این زمینه داریم.
در این دیدار پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران نیز حضور داشت.