به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر محمود گودرزی صبح امروز در چهارمین جلسه شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان این مطلب را بیان کرد.

گودرزی همچنین ساختار آیین نامه را بیش از نظام جامع، برای مجموعه وزارت ورزش و جوانان، کاربردی دانست.

وی تاکید کرد: آیین نامه پژوهش و فناوری وزارت، باید رویکردی شفاف و در عین حال تسریع در انجام امور را، در چارچوب مفاد خود بکار گیرد.

وزیر ورزش افزود: در هر مجموعه ستادی، شناسایی اولویت ها و نیازهای معاونت ها، به عهده مرکز مطالعات آن مجموعه است و مرکز مطالعات راهبردی این وزارتخانه نیز باید در مسیر نیازسنجی معاونت ها، گام موثرتری بردارد و ظرفیت علمی و مالی خود را در اختیار تمامی حوزه های وزارت قرار دهد.

مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان نیز در این جلسه از تشکیل کارگروه های تخصصی در گستره معاونت های چندگانه وزارت تا دو هفته آینده، خبر داد.

عبدالحمید احمدی ابتدا دستور این جلسه را در پنج عنوان خلاصه کرد و گفت: گزارش نهایی نظام جامع پژوهش، عناوین و اولویت های پژوهش، کنگره ملی مهندسی، اماکن و فضاهای ورزشی، همایش علمی جوانان و مشارکت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همایش علمی جوان امروز، تدبیر و امید، از اهم مواردی است که در چهارمین جلسه شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی که مدیریت جلسه یاد شده را به عهده داشت، گفت: در گستره وزارت ورزش و جوانان، پژوهش هایی دارای اعتبار اجرایی هستند که در حوزه های تخصصی تعریف شده و مسئله محوری و نیاز محوری، از ویژگی های بارز آن ها باشد. ضمن اینکه هر حوزه تخصصی نیز، برای خود یک کارگروه تخصصی مطالعاتی داشته باشد.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزیر ورزش و جوانان، حوزه معاونت های وزارت را مبدا و منشا تشکیل کارگروه های تخصصی دانست و از تشکیل کارگروه های تخصصی در گستره معاونت های چندگانه وزارت تا دو هفته آینده خبر داد.

دکتر احمدی در پایان تقسیم اعتبارات مرکز مطالعات و پژوهش، در دو بخش دانشگاهی و معاونت ها براساس تعیین اولویت ها و عناوین نیازسنجی شده را مورد تاکید قرار داد.

در جلسه یاد شده، شعبانی بهار، گلزاری، مناف هاشمی، شهریان و مهمانانی از نهادها و سازمان های علمی و پژوهشی کشور حضور داشتند.

در این نشست، تمامی مواردی دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود درخصوص نظام جامع پژوهش وزارت ورزش و جوانان پرداختند.