به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در حکم دکتر محمود گودرزی به پارسا آمده است:
با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی و به استناد اختیارات مندرج در ذیل ماده 10 اساسنامه فدراسیون های ورزشی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست فدراسیون ووشو» منصوب می شوید.
شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام کنید.
توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.