به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان گزارشی را در این زمینه منتشر کرد.

در این گزارش آمده است:

به دنبال فعالیت های تعدادی از افراد سودجو و زمین خوار برای تملک زمین های متعلق به وزارت ورزش و جوانان، واقع در ورزشگاه نقش جهان با اقدامات موثر و پیگیری های مستمر بخش های نظارتی وزارت ورزش و جوانان و با همکاری و پیگیری های دادستان محترم شهرستان برخوار و همچنین با همکاری قابل تقدیر عزیزان نیروی انتظامی شهرستان برخوار و مقامات قضایی استان اصفهان، بیش از 100 هکتار از اراضی بزرگ نقش جهان اصفهان از متصرفان پس گرفته شد.

در این ارتباط 13 نفر از تصرف کنندگان با حکم مقام قضایی به اتهام فروش مال غیر، تصرف عدوانی، شناسایی، دستگیر و راهی زندان شدند.

بنابر این گزارش 100 هزار هکتار از اراضی که در حال کشت و بعضا زمین های تجاری به صورت کارگاه های در تصرف زمین خواران بود، باز پس گرفته شده و تجهیزات استخراج آب از چاه های حفر شده نیز جمع آوری شد. پس از شروع فعالیت دولت تدبیر و امید، تمامی معارضین مورد شناسایی قرار گرفته و روند کشف و مقابله با تخلفات واگذاری 1600 پلاک زمین معوض به معارضین آغاز شد. در این مدت کلیه آرای صادره توسط محاکم قضایی با همکاری دادستان مربوطه و دادگستری استان به نفع دولت و وزارت ورزش و جوانان بوده که ارزش واقعی آنها هنوز برآورده نشده است.