شاید واقعاً علی پروین در قواره ای نباشد که بخواهیم به خزعبلات امروزش در گفتگو با یک روزنامه ورزشی پاسخ بدهیم اما حالا که او احساس کرده شهر شلوغ شده و به همین دلیل هفت تیرش را بیرون آورده عرض می کنیم که این هفت تیر به جای گلوله آب می پاشد. مروری به گذشته برخی آدم ها نشان می دهد قواره آنها چقدر است. کسانی که خود را بالاتر از مراجع تایید صلاحیت و حتی نمایندگان مجلس قرار می دهند و مدعی می شوند مدارکی دارند که مردم فلانی را بهتر بشناسند، یقین بدانید یا دروغگو هستند و یا در کار جعل سند که البته هر دوی این ها از دست برخی آدم ها برمی آید.
 
حرفی بر علی پروین نیست، بالاخره مردم او را می شناسند، کسی که در سال 88 توانست رکورد حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری را بزند و در عرض یک روز از سه کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند و البته در آخر به همان گزینه ای برسد که امروز دولت حاکم به دلیل واکنش مردم به آن گزینه بر سر کار آمده می تواند ادعا کند هم مدرک دارد و هم افشا می کند اما کی!؟

سلطان خود خوانده، نه مدرکی دارد و نه می تواند افشاگری کند که اگر داشت پیش از این ها و زمانیکه دست او از بیت المال موجود در پرسپولیس کوتاه شد افشا می کرد. او آب در هاونی می کوبد که نتیجه اش فقط خیس شدن دست و صورتش است که دستش را آب و صورتش را حرص و طمع خیس می کند. علی پروین پیش از این هم از این دست ادعاها کرده بود. کافی است نگاهی به همین اتفاقات چند سال گذشته بیندازید از مهدی مهدوی کیا بپرسید و البته از علی دایی! قبل تر هم می توانید بروید و ببینید او که است و چه کرده؟!

به بحث تهدید پروین مفصل خواهیم پرداخت اما همین چند خط را نوشتیم تا بگوییم آنچنان که او فکر می کند شهر شلوغ نیست و هر کسی نمی تواند در شهر آرام هفت تیرکش باشد.