به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، هادی سپهرزاد در دو ومیدانی ماده ده‌گانه موفق شد با حد نصاب 6 متر و 75 سانتی‌متر به کار خودش پایان داد.

سپهرزاد با این رکورد در جمع 10 ورزشکار به عنوان نهم دست پیدا کرد و 755 امتیاز کسب کرد. او امروز در بخش‌های دیگر هم تلاش خواهد کرد.