به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، هادی سپهرزاد در دوی 100متر ده‌گانه با رکورد 11 ثانیه و 14 صدم ثانیه و امتیاز 830 در مکان دوم گروه دوم مسابقات قرار گرفت.