به‌گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، هادی سپهرزاد در بخش پرتاپ وزنه با ثبت حد نصاب ۱۵ متر و ۷۸ سانتی‌متر اول شد و ۸۳۸ امتیاز کسب کرد.

نماینده ده‌گانه کشورمان امروز در پرش ارتفاع و دوی ۴۰۰ متر نیز با حریفان رقابت خواهد کرد.