به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، ناداوری مشهود در کشتی سعید عبدولی و حریف کره ای اش باعث شد فدراسیون کشتی ایران رسما به دکتر کیم ریس کنفدراسیون کشتی آسیا اعتراض کند.
متاسفانه عبدولی در کشتی با حریف کره ای با ناداوری بزرگی روبرو شد و از حضور در مسابقه فینال بازماند.
داوری ها در بازیهای آسیایی اینچئون کیفیت بالایی نداشته و به نفع میزبان بوده است.