به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، حسن بابک درباره اتفاقی که در کشتی سعید عبدولی اظهار داشت: کشتی گیر ما 14 امتیاز گرفت اما دست کره بالا رفت. برای داورانی که وجدان و شرفشان را می فروشند متاسفم. مگر این همه حق کشی را هم می توان انجام داد؟

وی ادامه داد: همیشه به کشتی گیرانم می گویم مقابل حریف میزبان باید قوی ظاهر شوید اما عبدولی حریف را ضربه کرد و کشت ولی سر او را بریدند.