به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، حمید سوریان در واکنش به ناداوری صورت گرفته در دیدار عبدولی با کشتی گیر کشور میزبان گفت: متاسفانه همه دیدند که چگونه حق این کشتی گیر خوب کشورمان را به ناحق پایمال کردند. بیست سال است در کشتی هستم و تاکنون چنین صحنه و ناداوری را ندیده بودم. 

حمید ادامه داد: سعید در این دیدار کشتی گیر تمام عیار بود و همه فاکتورها از جمله پهلوانی جسارت فن و تکنیک را رو کرد و 14 امتیاز ارزشمند را همراه با ضربه کردن حریف گرفت اما متاسفانه ناداوران حقش را خوردند.

سوریان افزود: فقط می توانم بگویم متاسفم. شک ندارم که برنز سعید طلایی تر از طلاست و مردم ورزش دوست ایران از او همانند یک ورزشکار طلایی و قهرمان استقبال خواهند کرد.