به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، دیدار بوكسورهای كره جنوبی و قزاقستان بعد از اعلام داوران مبنی بر پیروزی بوكسور میزبان با حاشیه هایی همراه بود که بوكسور قزاق به نشانه اعتزاض رینگ بوكس را ترك نمی كرد

تماشاگران حامی دو طرف هم با سر دادن شعار و پرتاب اشیا به داخل زمین اعتراض شان به این اتفاق را نشان دادند. بوكسور قزاق بعد از دقایقی رینگ بوكس را ترك كرد.

به نظر می رسد کره ای ها در همه رشته ها می خواهند با ناداوری مدال بگیرند.