به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، رسول خادم پس از اتفاقات ظهر امروز در کشتی عبدولی با حریف کره‌ای گفت: با هماهنگی کمیته ملی المپیک و در نامه‌ای مشترک به فدراسیون جهانی کشتی نامه نوشته و رونوشت آن را به شورای المپیک آسیا هم ارسال می‌کنیم تا اعتراض خود را نسبت به حق‌کشی بارز در کشتی سعید عبدولی با حریف کره‌ای اعلام کنیم.

وی ادامه داد: ما حتی فیلم مسابقه و توضیحات فنی آن را منتشر خواهیم کرد تا کاملا مشخص شود که چگونه این حق‌کشی علنی صورت گرفته است.

خادم همچنین گفت: در این نامه اعلام کردیم که سابقه حق‌کشی کره‌ای‌ها دوباره تکرار شده و با ادامه این روال هیچ وقت جوانمردی به کشتی برنخواهد گشت.