به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، احسان حدادی پرتابگر باغیرت کشورمان موفق شد با پرتاب دیسک خود به متراژ 65.11 مقام اول را به خود اختصاص دهد. محمد صمیمی هم با ثبت رکورد 60.37 مقامی بهتر از چهارمی کسب نکرد.

نمایندگان هندوستان و قطر هم دوم و سوم شدند. حدادی موفق شد دوازدهمین طلای کاروان کشورمان را از آن خود کند و وضعیت ما را در جدول توزیع مدال ها بهتر کند.