به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، صمیمی پرتاب اول و دوم خود را اوت کرد و در پرتاب سوم حد نصاب 60 متر و 37 سانتی‌متر را به دست آورد.

ملی پوش کشورمان در پرتاب چهارم و پنجم دچار خطا شد. وی در پرتاب ششم خود 57 متر و 56 سانتی‌متر را ثبت کرد.

صمیمی در مجموع رکورد 60 متر و 37 سانتی‌متر را از خود به جا گذاشت و چهارم شد.