به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، سعید عبدولی حاضر به ایستادن کنار کشتی گیر کره ای نشد و حتی از نمایشش مدالش نیز خودداری کرد
* حمید سوریان به تشویق عبدولی پرداخت و به او روحیه داد.
* عبدولی به حریف کره ای اشاره می کرد که حقش نبود طلا بگیرد.
*عبدولی برای گرفتن عکس یادگاری روی سکو نرفت و دعوت کشتی گیر کره ای را نپپذیرفت. حتی پادرمیانی علی دبیر هم جواب نداد و او حاضر به گرفتن عکس یادگاری با کشتی گیر کره ای نشد.