به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، دکتر محمود گودرزی که برای تماشای پرتاب دیسک احسان حدادی به ورزشگاه دو میدانی رفته بود، با دارنده مدال طلای اینچئون دیدار کرد.

دکتر گودرزی از حدادی بابت کسب مدال طلا تشکر کرد و به وی تبریک گفت.

گفتنی است؛ احسان حدادی هم از حمایت های وزارت ورزش تقدیر کرد.