به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، سجاد محرابی نماینده 75 کیلوی بوکس کشورمان در مسابقه یک چهارم نهایی خود برابر آلیمخانولی قزاقستانی قهرمان جهان در سال 2013 با حساب 30-27 شکست خورد.

بدین ترتیب او از به مرحله نیمه نهایی بازماند.