به گزارش خبرنگار برنا از اینچئون، علی مظاهری پس از صعود به نیمه نهایی بوکس بازیهای آسیایی، اظهارداشت: به خودم فشار نیاوردم و بازی راحتی انجام دادم تا فنون و شگردم را به خوبی اجرا کنم. 12 روز است که اینجا هستیم و این اولین بازی من بود و کادر فنی خواست تا فشار زیادی نیاورم و خودم را با شرایط سالن و رینگ وقف دهم.

وی بیان کرد: با بوکسورهای اردن و تاجیک قبلا بازی کرده ام و مشکلی برای بردن آنها ندارم. امشب به همراه کادر فنی فیلم مبارزات حریفانم را امشب آنالیز می کنیم تا با آمادگی وارد رینگ شده و فینالیست شوم.

وی افزود : دوست دارم هر سه بوکسور ما به نیمه نهایی برسند اما کار دشواری داریم و باید با واقعیتها کنار بیایم. از نظر امکانات در قیاس با رقیبان چیزی نداریم اما با تلاش و غیرت پیش می رویم.