به گزارش سرویس ورزشی برنا، اعظم خدایاری در ماده پرتاب دیسک کلاس F57 با ثبت رکورد 24 متر و 11 سانتیمتر، نایب قهرمان شد و نقره گرفت.

فاطمه منتظری نیز در همین ماده به نشان برنز دست یافت.