به گزارش سرویس ورزشی برنا، وی در رقابت‌های پرتاب وزنه ماده F57 با ثبت رکورد 7 متر و 92 سانتی متر قهرمان شد.

فاطمه منتظری، دیگر نماینده در مسابقات این ماده، با رکورد 7 متر و 66 سانتی متر، نشان نقره را از آن خود کرد و پرتابگری از مغلولستان نیز به مدال برنز دست یافت.