به گزارش سرویس ورزشی برنا، در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و با توجه به پایان یافتن دوره دو ساله فعالیت کمیسیون های کمیته، روسای جدید کمیسیون‌های مختلف کمیته ملی المپیک انتخاب و معرفی شدند. 

شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن اعلام این خبر افزود: فعالیت دو ساله کمیسیونهای کمیته خاتمه یافت که در ابتدا جا دارد از تلاشهای صادقانه روسای سابق کمیسیونها که زحمات زیادی برای رشد و اعتلای ورزش کشور در مسئولیت محوله کشیده اند مراتب قدردانی و حق شناسی خود را بجا آورم. 

او ادامه داد: در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک روسای جدید کمیسیون های مختلف انتخاب و معرفی شدند که جناب آقای غلامعلی محمد علیپور به عنوان رئیس کمیسیون ورزش برای همه- جناب آقای محمد علی شجاعی به عنوان رئیس کمیسیون توسعه منابع،بازاریابی و بودجه- جناب آقای رسول خادم به عنوان رئیس کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی- سرکار خانم دکتر فرزانه ترکان به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی- جناب آقای سید محمد پولادگر به عنوان رئیس کمیسیون اخلاق و اینجانب هم به عنوان رئیس کمیسیون توسعه روابط بین الملل انتخاب که ضمن تصویب درجلسه هیات اجرایی معرفی شدند.

این عزیزان همچون روسای سابق کمیسیونها، به مدت دو سال مسئولیت کمیسیونهای خود را بر عهده داشته و امید می رود با توجه به تجارب و توانمندی که در آنها دیده می شود در مسئولیت تازه خود موفق باشند.

شتایان ذکر است ابلاغ احکام روسای جدید کمیسیونها طبق اساسنامه توسط رئیس کمیته ملی المپیک صادر گردیده است.