به گزارش سرویس ورزشی برنا، جلسه شورای اجرایی ANOC روز گذشته 29 دی برای اولین بار در مقر جدید انجمن در لوزان سوئیس برگزار شد تا برنامه سال 2015 و همچنین ایده برگزاری بازی های ساحلی جهانی در آن مورد بررسی قرار گیرد.

توماس باخ نیز به عنوان مهمان افتخاری در این جلسه حضور داشت تا از ANOC و "شیخ احمد الفهد الصباح" رئیس آن به خاطر حمایت از برنامه اصلاحی 2020 تشکر کند.

شیخ احمد بعد از جلسه به مرور ایده های مربوط به بازی های ساحلی جهانی پرداخت.

بر این اساس کمیته ای متشکل از کارشناسان بین المللی برای بررسی شرایط
تکنیکی، پخش و بازاریابی بازی ها مامور به کار شده اند و جزئیات مربوط به برگزاری بازی ها نیز هنوز نهایی نشده است.

شورای اجرایی ANOC همچنین اجرایی کردن چهار برنامه را تا سال 2018 تصویب کرد. دو برنامه به حمایت از ورزشکاران در داخل و خارج از فضای مسابقه اختصاص دارد.
 
برنامه جهانی مدیریت ورزشی از سوی دانشگاه سئول و برنامه تحصیلی مشترک با سامسونگ که بر این اساس تعدادی از ورزشکاران بازنشسته را در سراسر دنیا به کار در شعبه های مختلف آن مشغول می کند.

دو برنامه دیگر نیز به کمیته های ملی المپیک سراسر دنیا اختصاص دارد.

شیخ احمد در پایان جلسه از همکاری نزدیک با IOC و شرکای آن در طول سال 2015 خبر داد.