به گزارش سرویس ورزشی برنا، شهرداری شهر هولیوک آمریکا پیشنهاد داد که در صورت رسیدن میزبانی المپیک 2024 به بوستون باید مسابقات والیبال را در شهر هولیوک برگزار کنند.

"الکس مورس" شهر هولیوک را به عنوان زادگاه ورزش والیبال معرفی می کند. جایی که "ویلیام مورگان" در سال 1895 برای اولین بار والیبال را اختراع کرد و در حال حاضر محل تالار مشاهیر بین المللی این ورزش است.

شهردار هولیوک اعتقاد دارد میزبانی مسابقات والیبال المپیک تاثیر اقتصادی زیادی روی این شهر می گذارد که تنها 40000 نفر جمعیت دارد.