به گزارش سرویس ورزشی برنا، مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: با دستور مدیر عامل پرسپولیس اقدامات حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به شکل غیرقانونی از نام و برند باشگاه پرسپولیس استفاده می کنند، آغاز شده است. 

مصطفی شکری ادامه داد: به دنبال انتشار اطلاعیه باشگاه، ارسال اخطارهای قبلی و همچنین دعوت به مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه با توجه به دستور آقای رویانیان مبنی بر آغاز اقدامات عملی، فعالیت های حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از نام و نشان پرسپولیس بهره می گیرند اما مجوز آن را از باشگاه دریافت نکرده اند آغاز شده است.

وی گفت: موارد به چند دسته تقسیم شده اند. از شرکت هایی که نام پرسپولیس را ثبت کرده اند یا مجموعه هایی که این نام را ثبت نکرده اند ولی به هر نحو از آن بهره می گیرند. فعالیت ها در همه حوزه های تجاری، ورزشی، خدماتی و غیر از آنها، شامل این دستور خواهد بود