به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌ها و شکایات رسیده به کمیته انضباطی صادر کرد. 

آرای کمیته انضباطی به شرح زیر صادر شده است:

استقلال به پرداخت 51 میلیون تومان محکوم شد

بر اساس شکایت هادی زرین ساعد از باشگاه استقلال به خاطر مطالبه وجه، کمیته انضباطی، باشگاه استقلال را به پرداخت 48 میلیون تومان بابت اصل شکایت و سی میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در وجه هادی زرین ساعد محکوم کرد. این حکم قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

محرومیت یک جلسه‌ای برای اکبرپور، غفوری و کریمی

بر اساس گزارش های داور و ناظر بازی تیم‌های استقلال تهران و نفت تهران در چهارم آبان ماه 91، تیم های استقلال و نفت هر کدام با سه و یک دقیقه تاخیر وارد زمین شدند و به همین دلیل نفت تهران به پرداخت سه میلیون ریال و استقلال تهران به پرداخت 9 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

همچنین سیاوش اکبرپور و وریا غفوری در این بازی مرتکب تخلفاتی شدند که هر دو بازیکن به مدت یک جلسه از همراهی تیمشان محروم و پرداخت 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین یعقوب کریمی بازیکن تیم نفت تهران که مرتکب اهانت به داور و با تصمیم داور از زمین اخراج شده بود، یک جلسه از همراهی تیمش در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره قطعی هستند.

همچنین باشگاه استقلال در دیدار مقابل گهر دورود در تاریخ 8 آبان با 4 دقیقه تاخیر وارد زمین شده و برهمین اساس به پرداخت 12 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. رای صادره قطعی است.

احکامی درباره تیم آلومینیوم هرمزگان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه آلومینیوم هرمزگان را به پرداخت مبلغ 94772828 ریال به انضمام هزینه رسیدگی به تناسب مبلغ خواسته شده یعنی 2 میلیون ریال در وجه بهمن طهماسبی محکوم کرد. رای صادره یک هفته پس از رویت قابل تجدیدنظر در کمیته استیناف است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، دعوی مطالعه وجه ابوالفضل ابراهیمی از باشگاه آلومنیوم هرمزگان را به دلیل عدم ارایه مستندات لازم فاقد وجاهت دانسته و شکایت بازیکن را مردود می داند. رای صادره یک هفته پس از رویت قابل تجدیدنظر در کمیته استیناف است.

همچنین کمیته انضباطی بر اساس گزارش ناظر و داور بازی تیم های ملوان بندرانزلی و آلومینیوم هرمزگان در 10 آبان 91، اکبرمیثاقیان به دلیل تخلف کنار زمین از سوی داور بازی اخراج شد و به دلیل دخالت های مکرر در کار داوری، به پرداخت 10 میلیون ریال محکوم شد. همچنین در پایان بازی، بازیکنان تیم آلومینیوم با بازیکنان تیم ملوان دست ندادند و بازی جوانمردانه را رعایت نکردند و به حالت اعتراض زمین بازی را ترک کردند که بر همین اساس تیم آلومینیوم هرمزگان به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره قطعی است.

در دیدار تیم های آلومینیوم هرمزگان و ذوب آهن اصفهان در 29 مهر 91 لوییس سانتوس دروازه بان این تیم هرمزگان در دقیقه 80 تخلفاتی مرتکب شد. رفتار این بازیکن از سوی کمیته انضباطی غیرورزشی تلقی شده و نامبرده به مدت یک جلسه از همراهی تیمش محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. حکم صادره قطعی است.