به گزارش سرویس ورزشی برنا، ظهر امروز خبر رسید که محمد رویانیان از سمت مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس و همچنین ریاست ستاد سوخت استعفا کرده است.

فداحسین مالکی رییس هایت مدیره پرسپولیس در این باره گفت: هنوز نامه‌ای در این رابطه به دست ما نرسیده است. ضمن اینکه این موضوع باید ابتدا در هیات مدیره مطرح شود و اعضا سپس درباره اش تصمیم بگیرند.

وی افزود: رویانیان خدمات زیادی در این مدت برای پرسپولیس انجام داده که نباید این زحمات نادیده گرفته شود.