به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این احکام آمده است:

در پی استنکاف باشگاهها از پرداخت مطالباتشان که به شرح ذیل نام باشگاه و تعداد دادنامه های مورد نظر در ذیل می آید و جدا از اینکه پرونده های جریانی و غیرقطعی هم بین افراد و باشگاههای مذکور وجود دارد که هنوز منتهی به رای قطعی نشده است، اما خودداری باشگاهها از پرداخت بدهی هایشان به طلبکار مصداق ماده 39 آیین نامه انضباطی است اما چون باشگاهها علیرغم اعطای مهلت های مکرر و طولانی موفق به تسویه حساب با طلبکاران نشده اند، به استناد ماده 18 بند ب ماده 39 آیین نامه انضباطی چنانچه باشگاهها تا پایان فصل نتوانند رضایت طلبکارانش را جلب کنند و رضایتها را به کمیته انضباطی منعکس نکنند، علاوه بر الزام به پرداخت جریمه دیر کرد( بر مبنای 5 درصد مطالبات) حق انجام فعالیت های مرتبط با فوتبال در فصل جدید (92-93)از قبیل ثبت نام در لیگ مربوط به شرکت در مسابقات آتی، نقل و انتقال و جایجایی بازیکن و مربی و هرگونه فعالیت مرتبط با تشکیلات رسمی فوتبال و غیره را نخواهند داشت.
این دستور قطعی و لازم الاجراست.

باشگاه ذوب آهن – 3 مورد ، پانصد و شصت و هفت میلیون و شصد شصت هزار تومان

باشگاه ملوان انزلی – 9 مورد، چهارصد یک میلیون و صد و هفتاد و شش هزارتومان