فریدون معینی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا گفت: کمیته فنی تیم های ملی در جلسات خود تصویب کرد که مربیان خارجی مسوولیت فنی تیم های ملی را برعهده بگیرند و محور کار برای هدایت تیم های ملی مشخص شده و انتخاب سرمربیان تیم های ملی مرحله به مرحله پیش می رود و بزودی سرمربی تیم های ملی در رده مختلف مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هومن افاضلی بطور موقت مربی تیم امید شده گفت:پس از بررسی های فراوان قرار شد که افاضلی بطور موقت تیم امید را تمرین دهد تا زمان را قبل از شروع مرحله مقدماتی بازی های المپیک از دست ندهیم.سرمربی جدید خارجی پس از انتخاب کارش را با این تیم آغاز خواهد کرد.منظور کمیته فنی از انتخاب افاضلی این بود که تیم امید با او استارت بزند.البته همه چیز با حضور سرمربی خارجی در تیم امید مشخص خواهد شد و احتمالا سرمربی خارجی با کادر فنی موردنظر خود کارش را در تیم امید شروع می کند.

وی گفت:با حضور سرمربی خارجی هیچ بعید نیست که افاضلی و مربیان دیگر از کادرفنی تیم امید کنار گذاشته شوند زیرا شرط سرمربی خارجی تیم امید این است که وی با کادر فنی خودش استارت بزند.

وی در پایان گفت:سرمربی خارجی خیلی زود معرفی شود و کارش را با تیم امید آغاز می کند.