به گزارش سرویس ورزشی برنا، تمرینات تیم استقلال از صبح فردا بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کادرفنی، تمرینات تیم، فردا و پس فردا در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می شود.

بدین ترتیب بازیکنان در نوبت صبح، به تمرینات هوازی و بدنسازی می پردازند و سپس در تمرین عصر به مرور کارهای تاکتیکی خواهند پرداخت.