فساد جلوی پیشرفت فوتبال را گرفته است 
فساد در فوتبال ایران کاملا مشهود است و تقریبا همه اهالی فوتبال، افراد فاسد را می‌شناسند. تا وقتی فساد هست، فوتبال ما پیشرفت نمی‌کند. اگر بخواهیم که فضای فوتبالمان درست شود باید از اینجا شروع کنیم. بارها با نهادهای فوتبالی جلسه داشتم و حرف‌هایم را زدم اما باز هم می‌گویم که برخورد با فساد از توانایی نهادهای فوتبال خارج است چون دامنه و ریشه این شبکه در خیلی جاها و حتی در نهادهای فوتبالی هست. فکر می‌کنید چرا با وجود هزینه‌های فوتبال، انرژی و تمرکز در مسائل فنی چرا فوتبال ما پیشرفت نمی‌کند؟ اصلی‌ترین دلیلش همین موجود فساد است. باز هم تاکید می‌کنم که اگر فکر می‌کنید نهادهای فوتبال می‌توانند مشکل فساد را در فوتبال حل کنند، ساده‌انگاری کرده‌اید. دو سال پیش راجع به این فساد مفصل صحبت کردم و گفتم که مقابله با این فساد از دست نهادهای فوتبال خارج است و آنها نمی‌توانند با شبکه فساد برخورد کنند. باید نهادهای بالاتر از فوتبال به ماجرا ورود کنند چون فساد خیلی زیاد است. همان وقت که آن حرف‌ها را مطرح کردم، مسائلی ایجاد شد و علنا به باشگاه فولاد زنگ زدند و گفتند که «جلالی با حرف‌هایش به ما اعلام جنگ کرده است، یا او را برکنار کنید یا از این پس ما علیه شما هستیم!» آنها همه کار کردند که به کارم لطمه بزنند اما من باز هم حرفم را زدم. حرف‌های ما که ساکت هستیم و رنگی نیستیم، شنیده نمی‌شود اما اگر آدم‌های رنگی حرف بزنند همه حساس می شوند، می‌دانم آنها چه کسانی بودند که به فولاد زنگ زدند، چون سال‌هاست که به کارم لطمه می‌زنند. همه می‌دانند که آنها چه کسانی هستند. اگر می‌خواهید سالم رقابت کنید و روح ورزش را حفظ کنید، باید همه پارامترهای ناسالم را از آن خارج کنیم. در غیراینصورت ممکن است به موفقیت برسیم اما به روح ورزش احترام نگذاشته‌ایم. 

مجید جلالی-سرمربی تراکتورسازی