به گزارش سرویس ورزشی برنا به نقل از سایت پرسپولیس، هوشنگ نصیرزاده درباره حکم اخیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: به نظر می‌رسد کمیته انضباطی با احکامی که پیش از این صادر کرده، خود را در مقابل یک عمل انجام شده می‌بیند و بر آن اصرار می‌کند و این درست نیست. در واقع نمی‌توان با تسری دادن این رأی به همه موارد سعی در برقراری عدالت کرد و به نظرم باید راهکار بهتری را جستجو کرد.

وی در ادامه توضیح داد: این رأی غیرقانونی نیست، چون در آئین نامه آمده است اما این رأی غیر بین‌المللی است، یعنی در آئین نامه فیفا چنین موردی وجود ندارد. در آئین نامه فیفا بر بازی پشت درهای بسته تاکید کرده‌اند و اجبار شده که این مورد در آئین نامه‌های انضباطی داخلی قرار داده شود. البته همین تصمیم هم سختگیرانه است و در موارد خاص هم اجرا می‌شود و نمی‌توان بر حسب هر موردی برای آن اقدام کرد، در واقع مشکل به قانونی بر می‌گردد که به آن استناد شده است.

نصیرزاده که در تدوین آئین نامه انضباطی جدید حضور داشته است، در ادامه گفت: در آئین نامه جدید که نواقص آئین نامه قبلی حذف شد و در آن به قوانین و قواعد بین‌المللی استناد شده است. به عنوان مثال همین قانون کسر امتیاز به خاطر تخلف تماشاگران وجود ندارد. در واقع چنین قوانینی محصول کار نابلدی و قانون ندانستن افرادی است که گاهی امور را در دست می‌گیرند. مثلا ما در آئین نامه‌هایمان پرداخت دیه هم داشته‌ایم، در حالی که در فوتبال چنین مسائلی نداریم.

از نصیرزاده می‌خواهیم تا نظرش را درباره سایر موارد حکم صادره مطرح کند که می‌گوید: به نظر فضای فعلی یک فضای غیر منطقی است و در این شرایط بهتر است اظهار نظر نکنیم.

وی خاطرنشان می‌کند: امیدوارم با تصویب آئین نامه جدید در ششم آبان ماه همسان‌سازی قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی را شاهد باشیم تا از این رویه‌ها جلوگیری شود.

از کارشناس مسائل داوری و حقوقی فوتبال می‌پرسیم آیا طبق قوانین فیفا کمیته‌های انضباطی یا سایر مراجع فوتبالی داخلی در کشورها، می‌توانند در مقابل تخلفات مشابهی که از افراد گوناگون روی می‌دهد، بر اساس سلیقه و علایق خود عمل کنند و به عنوان مثال اعتراض‌های شدیدتر سایر مربیان را ندیده بگیرند و برای علی دایی چنین حکمی صادر کنند؟

وی در حالی که به نظر می‌رسید بیم آن دارد که پاسخ‌هایش برای او در فدراسیون دردسر ساز شود، ابتدا عنوان می‌کند برخورد کمیته انضباطی گاه بسته به نوع تاثیرات است.

نصیرزاده در پاسخ به این سوال که آیا فیفا در صدور احکام به تاثیرات آنها نگاه می‌کند یا اینکه هر جا تخلف ببیند، برخورد می‌کند؟ تصریح کرد: مراجع حقوقی فوتبال نمی‌توانند به این مسائل نگاه کنند و من توجیهی که وجود دارد را گفتم. چون کمیته انضباطی مسوول رسیدگی به همه تخلفات است و اتفاقا کسی که در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرد، اصلا نباید تحت تاثیر فضای موجود و مسائل احساسی موجود در جامعه باشد. کمیته انضباطی باید همه موارد را ببیند.

نصیرزاده در پایان درباره اینکه در صورت تصویب آئین نامه جدید، کمیته استیناف در بررسی اعتراض باشگاه به کدام آئین نامه استناد می‌کند، گفت: در محیط حقوقی وقتی دو قانون یا دو تفسیر از یک قانون وجود داشته باشد، آن موردی که به سود متهم باشد ملاک قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه حکم پس از اعتراض قطعیت ندارد و مرجعی که می‌خواهد حکم قطعی را صادر کند باید به قوانین وقت استناد کند. با این وجود، این موضوع هم می‌تواند در زمان تصویب آئین نامه جدید مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد.