رضا غیاثی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی برنا اظهار داشت: صحبت نکردن داوران تصمیم خوبی که سرپرست جدید کمیته اتخاذ کرد. متاسفانه برخی موارد مشاهده می شد که حرف های بیهوده برخی افراد باعث متشنج شدن جامعه داوری می شد. همین مساله کافی بود که واقعیت ها پنهان بماند.

وی افزود: داور باید کار خود را انجام بدهد و این کمیته داوران است که باید از او حمایت کند. قانونی که الان به اجرا درامده، زمان من هم این مساله وجود داشت و ما هم قانون فیفا را اجرا می کردیم.

رییس اسبق کمیته داوران در پایان گفت: اتخاذ این تصمیم کار درستی است که سرپرست جدید گرفته است. فقط امیدوارم که قانون برابر همه یکسان اجرا شود و فرقی بین داوران بزرگتر و کوچکتر نگذارد.