به گزارش سرویس ورزشی برنا، با تصمیم کادر فنی استیل آذین قرار بود بعدازظهر دیروز آخرین تمرین استیل آذینی ها پیش از بازی با استقلال در ورزشگاه تختی تهران برگزار شود، اما با توجه به شرایط نامطلوب چمن این ورزشگاه بازیکنان به شهریار رفتند و تمرینات خود را در ورزشگاه رهگذر شهرستان شهریار برگزار کردند.

پس از این تمرین استیل آذینی ها قصد داشتند با یک دستگاه اتوبوس به تهران بازگردند، اما اتوبوس حامل بازیکنان و کادرفنی در مسیر شهریار به تهران دچار نقص فنی شد و در واقع ترمز خالی کرد. این اتفاق باعث شد که تا حدودی کنترل ماشین از دست راننده خارج شده و احتمال وقوع تصادف افزایش یابد، اما خوشبختانه راننده اتوبوس توانست ماشین را کنترل کرده و در گوشه جاده آن را متوقف کند. برخی از بازیکنان استیل آذین از این اتفاق و حرکت به چپ و راست اتوبوس وحشت زده شده بودند، اما خوشبختانه برای هیچ کسی اتفاقی نیفتاد.

استیل آذینی ها پس از توقف در میانه راه اتوبوس خود را عوض کردند.