به گزارش سرویس ورزشی برنا، مدیر عامل باشگاه سپاهان در نامه ای سرگشاده به همه مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری از آنها خواست تا همه با هم در موضعی واحد، یکسان و رسمی، فدراسیون فوتبال را در راه احقاق حقوق باشگاه ها در حوزه اخذ حق پخش تلویزیونی تنها نگذارند. 

در این نامه آمده است:
سخنان ریاست محترم فدراسیون فوتبال در برنامه 90 دوشنبه 11/11/89 مبنی بر حرکت جدید فوتبال ایران به سوی توسعه، پیشرفت و در آمد زایی و راهکارهایی که بر لزوم تامین در آمد فوتبال از فوتبال ارائه شده است همه ما را بر آن می دارد با عزمی راسخ به احقاق حقوق باشگاه ها در حوزه حق پخش تلویزیونی بپردازیم.
پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها که در عمده کشورهای دنیا یک مسئله نهادینه شده است در کشور ما با انبوهی از سنگلاخ ها ، دست اندازها و توجیهات شبه قانونی همراه شده و ماحصل آن اینگونه است که تاکنون باشگاه ها نتوانسته اند از این ظرفیت توانمند در آمدزایی استفاده کنند و در غیاب این حق طبیعی مدام با مشکلات و معضلات مالی دست به گریبان بوده اند.

سخنان آقای کفاشیان در برنامه 90 و اقدامات آقای کفاشیان در برنامه 90 و اقدامات فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ حرفه ای و حتی اتحادیه فوتبال، که به لزوم حرکت این سه نهاد به سوی در آمدزایی و اخذ حق پخش تلویزیونی از صدا و سیما تاکید کرده بود راهیست که نباید آنان را در این راه تنها گذاشت و قطعا بدون موضع جدی ، قاطع و عاری از نوسان تمامی باشگاه های ایران تحقق این مهم امکان پذیر نیست.

اینجانب به عنوان برادری کوچک از همه مدیران باشگاه های لیگ برتری استدعا دارم چنانچه به عملیاتی نمودن حق پخش تلویزیونی تا حصول نتیجه قطعی و دریافت پاسخ مثبت از صدا و سیما موافق هستید و تا پایانی روشن برای تحقق این موضوع ، باشگاه متبوع تان در این راه اصرار و تاکید دارد به طور رسمی موضع خود را در این باره علنی سازید تا با یاری خدا و اتحاد باشگاه های ایران فدراسیون بتواند نظر مراجع ذیصلاح را به احقاق حقوق مسلم باشگاه ها جلب نماید و این حق برای باشگاه ها اجرایی شود و چنانچه صدا و سیما و مبادی مربوطه نسبت به عدم پرداخت این حق پافشاری کنند ، آنگاه همه با هم در یک حرکت عملی بتوانیم پاسخ و واکنش یکسان و متحد را به این عدول و فرار از پرداخت حق پخش تلویزیونی که تاکنون حق باشگاه ها را به طور گسترده تضییع نموده داشته باشیم.

البته اقدامات جناب آقای کفاشیان و جناب آقای عزیزا... محمدی در راستای یافتن منابع جدید برای فروش امتیاز ضبط و پخش مسابقات از طریق شبکه های جدید نیز در دستور پیگیری است که این امر می تواند مسیر و گام های بعدی در احقاق این حقوق باشد که اقدام این بزرگواران قابل تقدیر و سپاسگزاری است.