به گزارش سرویس ورزشی برنا، دوره مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا از پنجم اسفند ماه به مدت 11 روز در استان کرمان شهرستان فسنجان و به مدرسی محمد امین چرخند برگزار می شود.

یک دوره مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا از سوم اسفند ماه به مدت 11 روز در استان قزوین و به مدرسی میر مسعود میرزاده برگزار می شود.

همچنین یک دوره مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا از دهم تا بیست و یکم اسفند ماه در شهرستان انزلی به مدرسی اردشیر پور نعمت برگزار می شود.