به گزارش سرویس ورزشی برنا، زهرا خدابخشی، فاطمه گرائیلی، ملیکا متولی، فاطمه رعیت از مازندران، هلاله عبدالهی، سمیه احمدی از کردستان، شبنم بهشت از کیهکیلویه و بویر احمد، فاطمه امینه برازجانی از بوشهر، حدیث بساشیر از ایلام، کیمیا نوری و زینب مهدی خانی از تهران، فاطمه رحمتی از زنجان، آرزو پورخسروانی از کرمان، آیسان رضایی از آذربایجان غربی، فاطمه قاسمی و صابره رحمانی و مهتاب بنایی از فارس، مروارید نصر از قم نفراتی هستند که از سوی مهناز امیر شقاقی به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان بانوان دعوت شدند.

گفتنی است، اردوی فوق از 17 بهمن ماه آغاز و تا بیست و چهارم ادامه خواهد داشت.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.