به گزارش سرویس ورزشی برنا، برنامه جدید دیدارها به شرح زیر است:

معوقه هفته دهم-رهپویان رضوانشهر-استقلال قائمشهر-ساعت 14-پنجشنبه 24 بهمن 92-ورزشگاه معلم شهر رضوانشهر

معوقه هفته دهم-نفت محمودآباد-مهر کرج-ساعت 14-پنجشنبه 24 بهمن 92-ورزشگاه شهید بهشتی شهر محمود آباد