به گزارش سرویس ورزشی برنا، فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان به منظور حضور نشست کمیته بانوان غرب آسیا روز هشتم اسفند ماه عازم کویت می شود.

نشست کمیته های بانوان غرب آسیا روز جمعه در محل فدراسیون فوتبال کویت به منظور بررسی برنامه های کشورها، مسابقات فوتبال و فوتسال بانوان و همچنین عملکرد کمیته های بانوان در غرب آسیا برگزار می شود.