شکست بی برنامگی
استقلال همیشه در لیگ قهرمانان نوسان فراوانی داشته. آنها اگرچه در این جام جزو مدعیان کهن و قدیمی محسوب می شدند اما در عمل در تمام این سال ها هیچ توفیقی کسب نکرده اند. تیمی که فصل گذشته تا نیمه نهایی صعود کرد و داعیه فتح جام داشت و مدیرعامل و سرمربی اش از «تشعشع ستاره سوم» می گفتند اما در عمل نشان دادند که حتی کورسوی این ستاره هم به این زودی ها به نزدیکی های پیراهن استقلال نخواهد رسید. اتفاقی که مجموعه مدیریتی استقلال آن را به تفاوت اقتصادی و زیرساخت ها آن را نسبت دادند اما در عمل و فصل جاری لیگ قهرمانان ثابت کرد که همه آنچه تفاوت های استقلال و سایر مدعیان رقم می زند، فقط پول و زیرساخت نیست و بحث اصلی فنی و تاکتیکال است. تیمی که در دقیقه 40 به سبکتیم های آماتوری گل می خورد و 60 دقیقه تمام در زمین خودی به دنبال حریف می دود و با سر به دیوار می کوید، باید دلیل ناکامی اش را در مستطیل سبز جستجو نکند نه جای دیگری. استقلال در برابر الشباب یک تیم آنارشی زده و آسیمه سر بود. تیمی که به وضوح هیچ طرح و برنامه مشخصی برای فتح دروازه حریف نداشت و در نهایت شکست را پذیرا شد. آنچه بی تردید استقلال سزاوار آن بود.